Medverkande på utbildningsdagarna


Under hösten 2014 och januari 2015 har det pågått REaD-utbildningar på åtta orter runt om i landet. På denna sida hittar du presentationer av de som medverkat på de olika utbildningsdagarna.


Karlstad

majlis nilssonMajlis Nilsson har under ca 15 års tid arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att bryta utanförskap. Inflytande och egenmakt är ämnen som står henne nära hjärtat, liksom mänskliga rättigheter. Sedan 2012 arbetar hon med den nationella samordningen av regeringens strategi för romsk inkludering där rätten till arbete är central.
Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Åsa Nilsson BillmeÅsa Nilsson Billme, Lectia, har lång erfarenhet av mångfaldsarbete och har specialiserat sig på området strategisk mångfald – alltså hur mångfald och inkludering kan användas för att utveckla verksamhet och affärer. Genom åren har hon arbetat med såväl stora som små organisationer inom privat och offentlig sektor, som utbildare, föreläsare, konsult och rådgivare.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Mattias NordMattias Nord är VD för Visit Karlstad AB och initiativtagare till mångfaldsplattformen Expand i Värmland som besöktes av flera hundra personer i juni i år.
Lotta Kruse WidströmLotta Kruse Widström är hotelldirektör på Scandic Winn sedan i april i år. Har arbetat på fler olika positioner på Scandic, främst i Karlstad sedan 1990.
Bengt LibäckBengt Libäck är grundare till företagen Testhuset och Referensia som bägge har sin utgångspunkt i att synliggöra personers starka egenskaper och förmågor. Han har varit ledare inom statlig, kommunal och privat sektor. Bengt har varit företagare sedan 2007.

Göteborg

Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Åsa Nilsson BillmeÅsa Nilsson Billme, Lectia, har lång erfarenhet av mångfaldsarbete och har specialiserat sig på området strategisk mångfald – alltså hur mångfald och inkludering kan användas för att utveckla verksamhet och affärer. Genom åren har hon arbetat med såväl stora som små organisationer inom privat och offentlig sektor, som utbildare, föreläsare, konsult och rådgivare.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Erik DreborgErik Dreborg är VD på A-Search AB. Utöver VD uppgifterna ansvarar Erik för försäljning, kvalitet och mångfaldsprocesserna inom A-Search AB.
Marie Nilsson Marie Nilsson  har mer än 15 års erfarenhet inom HR-området och har arbetat med mångfald, ledarskap, mentorprogram, talangprogram, rekrytering, lönekartläggning, HBT, work/life balance, interkulturell kommunikation och kulturell förståelse.
Marie är idag Nordic Diversity Leader, LGBT Program Manager för Europa samt Global Transgender Case Manager på IBM. Marie är ofta ute och håller presentationer och föreläser inom områdena mångfald, inkludering och ledarskap.
Mer än 6 år av sitt liv har Marie tillbringar att studera och arbeta utomlands, i Syrien och i Storbritannien.
Seroj GhazarianSeroj Ghazarian är utvecklingsledare på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Han har tidigare arbetat inom psykiatri, vuxenutbildning och varit chef för jämställdhet- och mångfaldsenheten inom Göteborgs Stad.
Lisa GrahnLisa Grahn är personalchef produktutveckling på Volvo Car Group (fd Kultur & Mångfaldschef på Volvo Car Group).
Lisa har arbetat de två senaste åren med utveckling av Volvo Car Groups kultur- och mångfaldsstrategi, med fokus på nya kommunikationstekniker för att stärka Volvos anställda i hur de kan påverka kultur och beteenden i sina dagliga arbeten på ett naturligt sätt.
Wicia WiszniewskiWicia Wiszniewski är kundstödjare/brobyggare romsk inkludering och är med i ett projekt där personer med romsk kultur- och språkkompetens hjälper till att fixa jobb åt romer. I landet har 90 personer fått jobb genom satsningen.

Östersund

Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Gabriella FägerlindGabriella Fägerlind, ImplementDiversity AB, arbetar sedan 15 år som jämställdhets- och mångfaldskonsult. Hennes arbete fokuserar på utbildningar och rådgivning om hur organisationer praktiskt kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.
Gregor KweikGregor Kweik är romsk etnolog och lingvist. Han har varit romsk aktivist de senaste 30 åren och är mycket engagerad för romers tillgång till de mänskliga rättigheterna såväl i Sverige som internationellt. Gregor har arbetat på Länsstyrelsen i Stockholm med strategin för romsk inkludering sedan 2013.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Harriet AndréHarriet André är verksamhetschef på Röda Korset sen 1 år tillbaka, kommer senast från branscher som bygg, digitalisering och kablageindustrin. Har fått förmånen att på Röda korset arbeta med att införa ett nytt strukturerat arbetssätt i den dagliga verksamheten, vi hanterar ca 1,5 ton varor/gåvor om dagen. Ordning och reda och en bra arbetsmiljö är viktigt för mig.
Daniel KindbergDaniel Kindberg är Vd Östersundshem, tidigare vd för Fältjägaren Fastigheter AB och ordförande för Östersunds Fotbollsklubb. Östersundshem har genomgått en stor positiv förändring de senaste åren, inte minst kommunikativt, och jag ser fram emot att utveckla företaget ytterligare. Det kundfokus som finns ska vi bygga vidare på, säger Daniel Kindberg.

Sundsvall

Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Gabriella FägerlindGabriella Fägerlind, ImplementDiversity AB, arbetar sedan 15 år som jämställdhets- och mångfaldskonsult. Hennes arbete fokuserar på utbildningar och rådgivning om hur organisationer praktiskt kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.
Gregor KweikGregor Kweik är romsk etnolog och lingvist. Han har varit romsk aktivist de senaste 30 åren och är mycket engagerad för romers tillgång till de mänskliga rättigheterna såväl i Sverige som internationellt. Gregor har arbetat på Länsstyrelsen i Stockholm med strategin för romsk inkludering sedan 2013.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Anders BergmanAnders Bergman, aktiv i 5i12-rörelsen.

Linköping

majlis nilssonMajlis Nilsson har under ca 15 års tid arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att bryta utanförskap. Inflytande och egenmakt är ämnen som står henne nära hjärtat, liksom mänskliga rättigheter. Sedan 2012 arbetar hon med den nationella samordningen av regeringens strategi för romsk inkludering där rätten till arbete är central.
Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Åsa Nilsson BillmeÅsa Nilsson Billme, Lectia, har lång erfarenhet av mångfaldsarbete och har specialiserat sig på området strategisk mångfald – alltså hur mångfald och inkludering kan användas för att utveckla verksamhet och affärer. Genom åren har hon arbetat med såväl stora som små organisationer inom privat och offentlig sektor, som utbildare, föreläsare, konsult och rådgivare.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Annika EliasAnnika Elias är ordförande för Ledarna. - "Att vara chef är ett lustfyllt och roligt yrke med stora möjligheter att växa och utvecklas som människa. Men du har rätt att få reda på gränserna för ditt uppdrag, de förutsättningar som finns och det resultat som förväntas. Inom de ramarna ska du göra ditt bästa."
Mariel Estrella-NäslundMariel Estrella-Näslund är aktiv i 5i12-rörelsen i Härnösand. Hon har fått ta emot kungens pris för sitt engagemang att motverka främlingsfientliga vindar som blåser i Sverige samt att barn och ungdomar oavsett ursprung ska ha möjlighet att känna samhörighet och framtidstro.
Roshan MalalatungaRoshan Malalatunga är hotelldirektör på Scandic i Linköping. Han började sin karriär inom Scandic redan 2001 som controller på Scandic Swania i Trollhättan. Efter tre år på Scandic Bollnäs tar han nu över Scandics tre hotell i Linköping som är den fjärde största destinationen för hotellkedjan i Sverige.” Ett bra knep är att vara öppen, då lär man känna många”, säger han.
Johanna PalmérJohanna Palmér är VD för Östsvenska handelskammaren. - "Handelskammaren vill göra Östsverige till en ännu bättre region för både företag och människor. En stark Handelskammare är en naturlig mötesplats för näringslivet och vi vill vara drivande i att skapa den framgångsrika, attraktiva region som krävs för att företag och människor ska vilja flytta hit och stanna."
Åsa Edman KällströmerÅsa Edman Källströmer är VD för TNG. TNG har ett för branschen unikt koncept i och med specialiseringen på uthyrning & rekrytering av juniorer med upp till 10 års arbetslivserfaren¬het och seniorer med 30-40 års arbetslivserfarenhet. Företaget är en av branschens snabbväxare och har sedan starten år 2004 växt till nuvarande 100-miljonerstakt.
Anna LövheimAnna Lövheim är näringspolitisk chef vid Östsvenska handelskammaren.
Kristina ZetterströmKristina Zetterström är länsråd i Östergötland.
Linda Pergelius ThorbjörnsonLinda Pergelius Thorbjörnson är integrationsutvecklare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Malmö

Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Åsa Nilsson BillmeÅsa Nilsson Billme, Lectia, har lång erfarenhet av mångfaldsarbete och har specialiserat sig på området strategisk mångfald – alltså hur mångfald och inkludering kan användas för att utveckla verksamhet och affärer. Genom åren har hon arbetat med såväl stora som små organisationer inom privat och offentlig sektor, som utbildare, föreläsare, konsult och rådgivare.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Kristoffer BogdanoviczKristoffer Bogdanovicz - "Arbetsförmedlingens viktigaste uppdrag är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. I vårt uppdrag ingår också att motverka all form av diskriminering på arbetsmarknaden. Här ingår att aktivt arbeta för att skapa en inkluderande arbetsmarknad för romer. En kundstödjare kan fungera som ett stöd och kan bidra till att minska den ömsesidiga förtroendeklyfta som kan finnas mellan romer och olika samhällsinstanser."
Stefan HesselgrenStefan Hesselgren är HR-chef på Bilprovningen AB sedan 2006 och är styrelsesuppleant i Diversity Charter Sweden. Arbetar strategiskt och operativt med mångfaldsfrågorna i Bilprovningen sedan 2007. Mångfaldsfrågorna är en högt prioriterad fråga i Bilprovningen och finns både i styrelserummet, i ledningsgruppen och på besiktningsstationerna.
Alexandra Callegari LindholmAlexandra Callegari Lindholm är HR-chef på Eon Sverige AB, och för andra året med på listan över framtidens kvinnliga ledare. Hon har haft chefer som har trott på henne och hon har själv stor tilltro till andra människors förmåga. Det är ett synsätt hon vill föra vidare.
Mikael PeterssonMikael Petersson, Diversity Bussines Manager Folksam. Mikael driver en verksamhet inom Folksam som visar hur en strategisk satsning på mångfald ger ekonomiska vinster och försprång gentemot andra konkurrenter.
Marika TreschowMarika Treschow är Senior adviser på Academic Search. Marika grundade Academic Search International år 1991 och var VD för bolaget i 20 år. Som senior advisor till Academic Search är hon en drivande part av Diversity Challenge och Carerra Mentor med stort intresse för attrahera och utveckla globala företags konkurrenskraft genom såväl juniora som seniora talanger.
Fredrik KrüegerFredrik Krüeger är Business Support Director på Ikano Bank där han är anställd sedan 2009. Tidigare HR-chef på Ferring och Framfab. Dessutom bolagsjurist och ett flertal olika operativa chefsroller inom Skanska/Drott.
Maja MutssonMaja Mutsson Magister i verksamhets-utveckling vid Malmö Högskola. Maja är entreprenören och föreläsaren som gillar att utmana, ifrågasätta och prata värderingar. Som föreläsare jobbar hon för att få företag och organisationer att se på mångfaldsarbetet med mer affärskritiska ögon samt koppla mångfaldstänkandet till organisationens övergripande utvecklingsarbete.
Andreas SchönströmAndreas Schönström, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning.
Hjalmar FalckHjalmar Falck, Utvecklingsledare Malmö stad/Stadsområde Innerstaden. Han har bland annat en bakgrund från som nyhetschef, som kommunikatör i hyresgäströrelsen, som biträdande projektledare i stadsförnyelseprojekt och som lärare och rektor.

Umeå

majlis nilssonMajlis Nilsson har under ca 15 års tid arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att bryta utanförskap. Inflytande och egenmakt är ämnen som står henne nära hjärtat, liksom mänskliga rättigheter. Sedan 2012 arbetar hon med den nationella samordningen av regeringens strategi för romsk inkludering där rätten till arbete är central.
Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Åsa Nilsson BillmeÅsa Nilsson Billme, Lectia, har lång erfarenhet av mångfaldsarbete och har specialiserat sig på området strategisk mångfald – alltså hur mångfald och inkludering kan användas för att utveckla verksamhet och affärer. Genom åren har hon arbetat med såväl stora som små organisationer inom privat och offentlig sektor, som utbildare, föreläsare, konsult och rådgivare.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Roger LundholmRoger Lundholm är är Diversity Manager på Planen som är ett kunskapsföretag med fokus på likabehandling. Metoden “Planen” gör det möjligt att mäta intresse för och attityder till mångfald på arbetsplatsen. Mätresultaten används för konkreta förändringsåtgärder.
Katarina Parfa KoskinenKatarina Parfa Koskinen är projektledare för Luleå kommuns pilotarbete för inkludering av romer i samhället. Katarina kommer tidigare från undervisning där hon huvudsakligen varit lärare, men även rektor. Nationella minoritetsfrågor ligger henne varmt om hjärtat.

Stockholm

majlis nilssonMajlis Nilsson har under ca 15 års tid arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att bryta utanförskap. Inflytande och egenmakt är ämnen som står henne nära hjärtat, liksom mänskliga rättigheter. Sedan 2012 arbetar hon med den nationella samordningen av regeringens strategi för romsk inkludering där rätten till arbete är central.
Patrik EdgrenPatrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning. Engagerad talar han sig varm för hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas på våra arbetsplatser.
Åsa Nilsson BillmeÅsa Nilsson Billme, Lectia, har lång erfarenhet av mångfaldsarbete och har specialiserat sig på området strategisk mångfald – alltså hur mångfald och inkludering kan användas för att utveckla verksamhet och affärer. Genom åren har hon arbetat med såväl stora som små organisationer inom privat och offentlig sektor, som utbildare, föreläsare, konsult och rådgivare.
Sameer LaftaSameer Lafta har under tio år varit rådgivare och föreläsare om demokrati, MR, jämställdhet och mångfald för privatpersoner och organisationer. Sameer arbetar nu för hållbarhet i strategisk utveckling. Den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en omoralisk cirkel är att fokusera på tänkandet och möjligheterna för att utvecklas.
Gabriella FägerlindGabriella Fägerlind, ImplementDiversity AB, arbetar sedan 15 år som jämställdhets- och mångfaldskonsult. Hennes arbete fokuserar på utbildningar och rådgivning om hur organisationer praktiskt kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.
Margareta EklundMargareta Eklund är projektledare för REaD. Sedan mer än 20 år arbetar hon som projektrådgivare och projektledare för EU-projekt. Strategiskt mångfaldsarbete och jämställdhetsintegrering har genomsyrat många av projekten. Margareta har också verkat som konsult, föreläsare, moderator och debattör inom mångfaldsområdet.
Stefan HesselgrenStefan Hesselgren är HR-chef på Bilprovningen AB sedan 2006 och är styrelsesuppleant i Diversity Charter Sweden. Arbetar strategiskt och operativt med mångfaldsfrågorna i Bilprovningen sedan 2007. Mångfaldsfrågorna är en högt prioriterad fråga i Bilprovningen och finns både i styrelserummet, i ledningsgruppen och på besiktningsstationerna.
Marie NilssonMarie Nilsson har mer än 15 års erfarenhet inom HR-området och har arbetat med mångfald, ledarskap, mentorprogram, talangprogram, rekrytering, lönekartläggning, HBT Worklife Balance, interkulturell kommunikation och kulturell förståelse. Marie är i dag Nordic Diversity leader, LGBT programme manager för Europa samt Global transgender case manager på IBM.
Lars AhléniusLars Ahlénius driver verksamheten OpenEyes som syftar till att skapa karriärvägar för unga med funktionsnedsättning, målet är att genom att inkludera människor med andra erfarenheter förutsättningar och möjligheter så ska vi utveckla bättre varor tjänster och produkter.
Louise RingLouise Ring På Axfood talas 30 olika språk och 22 procent av medarbetarna har utländsk bakgrund. I styrelsen är 57 procent kvinnor. Mångfaldsarbetet bedrivs inte som ett separat arbete utan är en del av vardagen. - "Vår mångfald börjar i komplexiteten i vår organisation med flera varumärken, det stora sortimentet, kunder och medarbetare från hela världen. Den speglar även vårt jobb internt och drivs i alla våra butiker", säger Louise Ring.
Mats HedenströmMats Hedenström – "Det var just helhetsperspektivet som Länsstyrelsen har när det gäller tillväxtfrågan som lockade mig. Uppgiften att söka konstruktiva lösningar som omfattar såväl offentlig verksamhet som näringsliv och organisationer, och som ska gagna hela regionen", säger Mats Hedenström.
Diana NymanDiana Nyman, romsk aktivist sedan 20 år. Är ledamot i kommissionen mot antiziganism, satt med i expertgruppen som tog fram vitboken, sitter i FLH styrgrupp och är ordförande i romska rådet i Göteborg , men ingår också i flera olika arbetsgrupper och föreläser i den romska frågan nationellt. - "Jag kämpar för romers lika rättigheter och livs villkor i samhället, och tillgången till de mänskliga rättigheterna", säger Diana Nyman.

Projekt REaD finansierades av EUs Progressprogram och leddes i partnerskap av:
 
Diversity Charter Sweden
Centrum mot Rasism
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032