Bilder från utbildningsdagarna


KARLSTAD 2014-10-15


STOCKHOLM 2015-01-28

Projekt REaD finansierades av EUs Progressprogram och leddes i partnerskap av:
 
Diversity Charter Sweden
Centrum mot Rasism
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032