Om REaD-projektet (avslutat)


REaD var ett EU-projekt inom PROGRESS-programmet och som beslutades av EU-kommissionen i Bryssel DG Justice. REaD var det enda projekt som har prioriterats från Sverige för 2014 inom sitt specifika område. Projektet avslutades 2015-05-31.

Projekt REaD har haft som mål att öka medvetenhet och kunskaper om mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen och att hitta långsiktiga arbetsformer för detta. Projektet genomfördes i åtta städer runt om i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Karlstad, Linköping, Sundsvall och Östersund.

Projekt REaD bestod av tre steg:

Steg 1 Förberedelser

 • Definiera och engagera viktiga aktörer på de olika orterna
 • Analysera lokala utmaningar och behov
 • Undersök förutsättningar för hållbara nätverk

Steg 2 Utbildningsdagar

 • Seminarier och workshops
 • Spridning av metoder och verktyg
 • Delge resultat från forskning och goda exempel

Steg 3 Nätverk

 • Tydliga mål utifrån regionala/lokala förutsättningar
 • Starta upp lokala nätverksaktiviteter
 • Koppling till nationellt och Europeiskt nätverk

Projekt REaD bestod av ett partnerskap med fyra organisationer i samverkan:

 • Diversity Charter Sweden
 • Centrum mot rasism
 • Länsstyrelsen i Stockholm – Strategi för romsk inkludering
 • Diskrimineringsombudsmannen.
Projekt REaD finansierades av EUs Progressprogram och leddes i partnerskap av:
 
Diversity Charter Sweden
Centrum mot Rasism
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032