Nätverk


VAD?

Detta är en information om att starta eller ingå i ett REaD-nätverk lokalt eller regionalt.

VARFÖR?

Ett REaD-nätverk används till att utveckla kunskaper och idéer om affärs- och verksamhetsnyttan kopplat till mångfald och inkludering på arbetsplatsen. I dag ställs företag och organisationer inför nya utmaningar som kräver framgångsrika sätt att arbeta med mångfald och inkludering. De närmaste åren kommer mångfalden att öka ytterligare främst genom att fler arbetar längre, fler utrikesfödda finns på arbetsmarknaden sam att efterfrågan på varor och tjänster följer nya mönster. Denna utveckling kräver ökade kunskaper om sambanden mellan mångfald, inkludering, affärsnytta och verksamhetsnytta.

HUR?

Att ingå i ett REaD-nätverk kan ditt företag/din organisation göra genom att kontakta en av de orter som redan som har startat REaD-nätverk (se Kontakter) Att starta upp ett REaD-nätverk tillsammans med andra organisationer på din ort kan du göra genom att här på webben ta del av tips och råd om hur andra gjort. REaD-nätverken arbetar utifrån de resurser som respektive nätverk förfogar över genom sina organisationer/företag. Två gånger per år inbjuds REaD-nätverken till nationella aktiviteter via webben, till exempel Signatory Event som arrangeras av Diversity Charter, eller Expand som arrangeras av Visit Karlstad.

VEM?

En anställd alternativt grupp/avdelning i ett företag, inom ideell sektor eller en offentlig organisation kan starta eller delta i ett REaD-nätverk.

NÄR?

REaD-nätverken är informella nätverk som kan startas när det finns intresse från flera organisationer på samma ort/region. Det går att när som helst ansluta sig till ett befintligt nätverk. Flera nätverk har kontinuerlig verksamhet, andra genomför sporadiska aktiviteter Du kan delta i ett REaD-nätverk på en annan ort än din egen. Nätverken administreras på respektive ort. Anmäl dig till respektive kontaktperson eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032