Kontaktuppgifter


för mer information, kontakta Margareta Eklund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

LOKALA NÄTVERKSKONTAKTER:

KARLSTAD

”Vi vill få Värmland att bättre ta tillvara på den kompetens som redan finns här och vi vill attrahera nya förmågor. Vi tror på att öppenhet och tillväxt hänger ihop. Forskning visar att entreprenörskap, innovationskraft och kreativitet frodas på företag och arbetsplatser där man välkomnar olikheter och ser dem som en tillgång. REaD-nätverken är ett stöd för att skapa forum, där vi tillsammans tar oss från ord till handling.”

Expand - konferens om öppenhet, mångfald och tillväxt arrangeras av Visit Karlstad AB och BFC i Värmland.
www.expandkarlstad.se

Nätverkskontakt i Karlstad:
Mattias Nord
Mattias Nord
VD Visit Karlstad AB
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


ÖSTERGÖTLAND

”Mångfald är en vinst både för arbetsgivaren och för samhället. Det är viktigt att arbeta strategiskt med frågan och vi har mycket att lära av varandra.”

Nätverkskontakt i Östergötland:
Linda Pergelius Thorbjörnson
Linda Pergelius Thorbjörnson
Integrationsutvecklare
Enheten för Social Hållbarhet, Länsstyrelsen Östergötland
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


JÖNKÖPING

”Mångfald är en utvecklingskraft som behöver mer fokus i privat och offentlig sektor! För att gå från ord till handling krävs medvetna strukturförändringar. REaD-nätverken medvetandegör och är ett stöd, som på ett lättillgängligt sätt lyfter fram nytta och vinster med att arbeta strategiskt för en inkluderande och jämlik arbetsmarknad.”

Nätverkskontakt i Jönköping:
Johanna Sjöström
Johanna Sjöström
Strateg, Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Region Jönköpings län
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Diversity Charter Sweden
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032