Välkommen till Expand 20-21 oktober 2015

Expand är ett nationellt forum för öppenhet, mångfald och tillväxt som arrangeras för andra året i rad.

Forskning visar att innovationskraften, entreprenörskapet och kreativiteten frodas på företag och arbetsplatser där man välkomnar olikheter och ser dem som en tillgång. Där nya och andra erfarenheter och perspektiv får ta plats, synas och höras.

www.expandkarlstad.se

Diversity Charter Sweden
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032