Söker du en plattform för att diskutera mångfald och inkludering i arbetslivet?

Starta eller delta i ett REaD-nätverk på din ort eller i din region!

REaD är ett samlingsnamn för nätverk för företag och organisationer om mångfald och inkludering i arbetslivet med fokus på affärs- och verksamhetsnytta.

Till Nätverk

 

Patrik Edgren

"Att implementera ett mångfaldsperspektiv handlar om att få ledare och medarbetare att anamma nya attityder och arbetssätt. Det är inte helt lätt. Det är därför nätverken behövs. De erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyte. Nätverken kan i sin tur, lättare än enskilda organisationer, inhämta stöd och inspiration från myndigheter och andra expertorganisationer."

Patrik Edgren
Utredare, DO

Diversity Charter Sweden
Diskrimineringsombudsmannen
Romsk inkludering - en strategi 2012-2032